OUR PRODUCTS /

You can see our products

FERRO BORON

FERRO KROM H-C

FERRO FOSFOR

FERRO KROM L-C

FERRO MANGANEZ H-C

FERRO MANGANEZ L-C

FERRO MOLYBDENUM

FERRO TITANYUM

FERRO SILIKON MANGANESE

FERRO SILIKON ZİRKONYUM

FERRO SILISYUM 70

FERRO SILISYUM 75

FERRO SILISYUM BARYUM

FERRO SILISYUM LOW AL

FERRO VANADYUM

FERRO WOLFRAM (TUNGSTEN)

FERRO NIOBYUM

CARBON DONOR SFERO

KOBALT

KROMIT SAND

CARBON DONOR (PİK-ÇELİK)

GRAPHITE POWDER (OILY)

METALLIC KROM

METALLIC MANGANEZ

METALLIC SILISYUM

NIKEL 2.5 X 2.5

NIKEL 5 X 5

NICKEL 10 X 10

NICKEL MAGNESIUM

PERLIT

FERRO SILISYUM CA BEARİNG

CALCIUM SILISYUM

SILISYUM CARBIDE

FERRO SILIKO MAGNESIUM

TIN ANOT 10X60 CM

ANTIMUAN

COPPER PHOSPHORUS

NICKEL ANOT 20x60 cm

NICKEL ANOT 10x60 cm

METALLIC MAGNESIUM

METALLIC MOLYBDENUM

SFREO PİKİ

TIN STICK

TIN BULLION