En iyi kalite ürün için tek adres

  • Tüm Ürünler
  • Aşılayıcı
  • Demir Dışı Metal
  • Ferro Alyajlar
  • Pik Demir
  • Noble Alyajlar
  • Temel Esas Metaller
  • Master Metaller
  • Kaplama Kimyasalları
  • Diğer

Ferro Silikon StronsiyumFerro Siliko Stronsiyum, gri dökme demirlerde lamelar mikroyapı meydana getirmek için kullanılır. Yaklaşık 0,5-1 arasında stronsiyum içerir ve etkili bir aşılayıcıdır. Etkinliği sıvı metaldeki kükürt oranına bağlı olarak değişmektedir.


Aşılayıcı
Ferro Silikon Zirkonyum

Ferro Silikon ZirkonyumZirkonyum oldukça reaktif bir elementtir ve oksijen, azot, kükürt ve karbon ile stabil bileşikler oluşturur. Genellikle çubuk, Külçe, serit, tel, atış, levha ve folyo olarak mevcuttur.


Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
1855 °C FeSiZr 5,860 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%Zr %Si %C 2-6 mm
5-30 mm
35-40 43-52 0,5 max

Aşılayıcı
Ferro Silisyum Baryum

Ferro Silisyum BaryumBaryum, oksijen ve kükürt gibi zararlı elementler için güçlü bir afiniteye sahiptir. FeSiBa yaygın olarak oksijen ve kükürt giderici olarak kullanılmaktadır. Sfero dökme demirde çok yaygın olarak kullanılmakta olup gri dökme demirlerde de kullanımı mevcuttur.

Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
1180-1240 °C FeSiBa 3,51 gr/cm3
Kimyasal Analiz   Tane Boyutu
%Si %Ca %Ba %Al 0,2-0,7 mm
0,5-2 mm
70-75 1-2 2,5 max 1-2

Aşılayıcı
Ferro Silisyum CA Bearing

Ferro Silisyum CA BearingCa Bearing, ince kesitli dökümlerde çil oluşumunu engelleyici etkiye sahiptir. İçerdiği kalsiyum oranına bağlı olarak grafit şekillerine olumlu etki yapar. Fiziksel ve mekanik özellikleri iyileştirir. Gri dökme demirde kullanım oranı 2/1000 ile 6/1000 arasında değişmektedir.

Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
1190-1240 °C FeSi 1,53 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%Si %Ca %Al %S 0,5-2 mm
1-3 mm
2-6 mm
3- 10 mm
70-78 1-2 1-2 0,03 max

Aşılayıcı
Kalsiyum Silisyum

Kalsiyum SilisyumKalsiyum Silikon, nihai ürünün akışkanlığını, işlenebilirliğini, sünekliğini ve darbe özelliklerini etkileyen oksit ve sülfür kalıntılarının şeklini, boyutunu ve dağılımını kontrol etmek için kullanılır. Kalsiyum-Silis alaşımlari çelik üretiminde deoksidan ve kükürt giderici olarak kullanılır. Kalsiyum ve Silikonun her ikisi de oksijen için güçlü bir kimyasal çekime sahiptir.


Demir Dışı Metal
Metalik Magnezyum

Metalik MagnezyumMagnezyum dünya üzerinde en bol bulunan elementlerden biridir ve yer kabuğunun ağırlıkça yaklasik %2,7’sini teşkil eder ki en çok bulunan sekizinci elementtir ve altıncı metaldir. Magnezyum, demir ve alüminyumun ardından en çok kullanılan metaldir.

 Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
650 °C Met.Mg 1,74 gr/cm3
Kimyasal Analiz     Tane Boyutu
%Mg %Fe %Si %Al %Cu Pul
99,9 0,05 max 0,03 max 0,03 max 0,05 max

Demir Dışı Metal
Metalik Manganez

Metalik ManganezMangan günümüzde en çok demir-çelik sektöründe inşaat demiri üretiminde kullanılıyor. Manganın kullanım amaçları, mangan sülfür dengesini kurmak, oksijen gidermek ve mekanik özellikleri arttırmaktir.

 Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
1244 °C Met.Mn 7,46 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%Mg %C %Si %P %S Pul
10-50 mm
95 min
97 min
99,7 min
0,01 max
0,04 max
1 max 0,04 max
0,005 max
0,035 max
0,06 max

Demir Dışı Metal
Metalik Krom

Metalik KromKrom, sertlik ve mukavemet değerini arttırıcı özellikte olup malzemenin korozyona karşı direncinde de kuvvetli bir artış sağlayan ana malzemelerden biridir. Çelik için çok önemli bir alaşım elementidir.

 Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
1907 °C MetCr 7,19 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%Cr Pul
99,9

Demir Dışı Metal
Metalik Molibden

Metalik MolibdenEn yüksek erime sıcaklıklarından birine sahip olan elementtir. Diğer yüksek erime noktalı metallerin çoğundan farklı olarak, yoğunlugu demirden sadece % 25 daha yüksektir. Termal genleşme katsayısı mühendislik malzemelerinin en düşük düzeyidir, termal iletkenliği en yüksek olan elementlerden biridir. Molibden, çelik ve dökme demirlere eklendiğinde, mukavemeti, sertleşebilirliği, kaynaklanabilirliği, tokluğu, yüksek sıcaklık mukavemetini ve korozyon direncini arttırır. Nikel bazlı alaşımlarda ise hem korozyona hem de yüksek sıcaklıkta sürünme deformasyonuna karşı direnci arttırır.

Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
2610 °C Mo 10,28 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%Mo %C %S %Cu %Fe ÇUBUK / PLAKA
99,96 0,001 0,001 0,0002 0,0132

Demir Dışı Metal
Metalik Silisyum

Metalik SilisyumMetalik Silisyum ya da silikon, kullanım alanı en geniş olan elementlerden biridir. Metalin dökülebilirliğini arttırır, genelde alüminyum ile alaşımlandirilir. Dökme demirde ferritik yapıyı destekler ve mukavemet özelliklerine katkı sağlar. Çelik üretiminde de özellikle karbon ve alüminyum istenmeyen alaşımlarda FerroSilis yerine tercih edilir.

 Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
1414 °C Met.Si 2.3290 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%Mn %Si %Fe %Al %Ca 10-100 mm
330,2 Grade
441 Grade
553 Grade
98,5 min
99 min
0,3 max
0,4 max
0,5 max
0,3 max
0,4 max
0,5 max
0,03 max
0,1 max
0,3 max

Ferro Alyaj
Ferro Fosfor

Ferro FosforFerro Fosforun başlıca kullanım amaçları, dökümde sıvı metalin akıcılıgını arttırmak ve aşınma direnci sağlamaktır.

Çelik üretiminde de korozyon direncini arttırmak amacıyla kullanılabilir.


Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
1050-1100 °C P 3,3 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%P %Si 10-50 mm
10-100 mm
25 min 2 max

Ferro Alyaj
Ferro Manganez L-C

Ferro Manganez L-CFerroMangan LC, düŞük karbon içeren FerroMangan alaşımıdir. Özellikle çelik üretiminde karbon oranını arttırmadan Mangan oranını ayarlayabilmek için sıkça kullanılır.

Ergime Noktası Simgesi Yogunluk
1.246 °C FeMn 7,43 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%Mn %C %Si %P %S 10-25 mm
10-50 mm
10-80 mm
75 min
78 min
78-84 min
80-84 min
0,5 max
1,5 max
2 max
6-7
6-8
1 max
1,5 max
0,10 max
0,15 max
0,20 max
0,25 max
0,03 max

Ferro Alyaj
Ferro Krom L-C

Ferro Krom L-CDüşük karbonlu FerroKrom çelik üretiminde krom oranlarını düzeltmek için ya da yüksek krom oranlarında çelik üretebilmek için kullanılır. Ayrıca bazı alaşımlarda metalik krom kullanımına düşük maliyetli bir alternatif olabilir.

Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
1.890 °C FeCr 7,19 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%Cr max %C max %Si max %P max %S max 10-50 mm
10-100 mm
50-53
62-66
60-65
65-72
6-8
0,05 max
0,10 max
0,15 max
0,25 max
1 max
1,5 max
2 max
3,5 max
5 max
0,02 max
0,03 max
0,04 max
0,01 max
0,03 max
0,04 max
0,05 max
0,06 max

Ferro Alyaj
Ferro Siliko Manganez

Ferro Siliko ManganezFeSiMn, çelik üretiminde deoksidan ve alaşım elementi olarak kullanılır.FerroSilis ve FerroMangan kullanım oranlarına göre ikisi yerine FeSiMn tercih edilebilir. Çelik üretiminde FerroSilis ve FerroMangan yerine maliyet avantajı sağlar.


Ferro Alyaj
Ferro Krom H-C

Ferro Krom H-CFerroKrom, malzemeye sertlik ve mukavemet özellikleri kazandırmak, özellikle de paslanmazlık özelliği kazandırmak için kullanılır. FerroKrom yaygın olarak çelik üretiminde kullanılır. Dökme demirlerde de kullanılan FerroKrom yine aşınma direnci, sertlik, mukavemet gibi özellikleri kazandırmaya yarar.

Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
1.890 °C FeCr 7,19 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu (mm)
%Cr %C max %Si max %P max %S max 10-50
10-100
50-53
62-66
60-65
65-72
6-8
0,05
0,10
0,15
0,25
1
1,5
2
3,5
5
0,02
0,03
0,04
0,01
0,03
0,04
0,05
0,06

Ferro Alyaj
Ferro Silisyum Düşük AL

Ferro Silisyum Düşük ALFerrosilisyum, çelik ürün kalitesini geliştirmek için sıvı metalde oksijeni gidermek amacıyla alaşım elementi olarak kullanılır. Ferrosilikon çelik üretiminde deoksidizör olarak kullanılırken, dökme demirlerde ve bazı yüksek silis içerikli alaşımlarda da kullanıldığından düşük alüminyum içerikli olması gerekmektedir.


Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
1226-1332 °C FeSi 3,7 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%Si min %Al max %C max %P max %S max 10-50 mm
10-100 mm
45
65
75
0,03
0,1
0,5 - 2
0,1
0,2
0,03
0,04
0,03
0,04

Ferro Alyaj
Ferro Silisyum

Ferro SilisyumFerro Silisyum, çelik üretiminde ve dökme demirlerde oksijeni gidermek ve mikroyapısal özellikleri geliştirmek amacıyla kullanılır. Silisyum temel olarak mukavemet ve aşınma direnci, esneklik, korozyon direnci ve düşük elektriksel iletkenlik ve mıknatıssal büzülme özelliklerini arttırır. Düşük Al içerikli Standart FeSi, Yüksek Saflıktaki FeSi ve düşük karbonlu FeSi ürünleri, motor, rulman, darbe emici, araç lastiklerinde çelik kord bezi ve paslanmaz çelik imalatında kullanılan özel kalitede çeliklerin üretiminde alaşım elementi olarak kullanılmaktadır. FerroS ilis ayrica, CaSi ve Ferro Mangan Hc üretiminde kullanılır.


Pik Demir
Çelik

ÇelikBasic pig olarak adlandırılan ve döküm sektöründe çelik piki olarak bilinen pik çeşidi, gri dökme demir üretiminde ve çelik üretiminde ark ocaklarında kullanılır. Demir cevherinden çelik üretimi yapan entegre tesislerde ara ürün olarak elde edilebilir.

Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
1450-1520 °C Fe gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%C %Si %S %MN %P Külçe
3,8-4,6 0,7-1,2 0,03 max 0,08 max 0,05 max

Pik Demir
Hematit

HematitFoundry Pig Iron ya da hematit pik olarak bilinmektedir. Yüksek silis ve mangan içeriğiyle, gri dökümler için teknik ve maliyet açısından avantajlar yaratabilir. Indüksiyon ocaklarında da kullanılır, kupol ocaklarında özellikle tercih edilir.

Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
1150 °C Fe gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%C %Si %P %Mn %S Külçe
3,8- 4,6 0,7-1
0,8- 1
0,9-1,1
0,015 max
0,010 max
0,016-0,018
0,030 max 0,030 max
0,035 max

Pik Demir
Sfero Piki

Sfero PikiSfero piki(Nodular Pig Iron), küresel grafitli dökme demir üretiminde kullanılır. Sfero dökümlerde, sfero piki kullanımının maliyet açısından ve teknik açıdan birçok avantajı bulunmaktadır. Sfero piklerinde başlıca, mangan, kükürt, titan, krom ve fosfor gibi elementlerin oldukça düşük oranlarda bulunması gerekir


Nobel Alyaj
Ferro Vanadyum

Ferro VanadyumFerro Vanadyum, demir ve çelik metalleri ve ayrıca havacılık için bir alaşım maddesi olarak kullanılır.Vanadyumun en önemli kullanımı çelik için bir katkı maddesidir. Paslanmaya dayanıklı, yaylı ve yüksek hızlı takım çeliklerinin üretiminde kullanılır.

Ergime Noktasi Simgesi Yogunluk
1900 °C FeV 5,4 gr/cm3
KIMYASAL ANALIZ TANE BOYUTU
%V %C %Si %P %Al 10-50 mm
50 min
80 min
0,25 max 2 max 0,1 max 1,5 max

Nobel Alyaj
Ferro Molibden

Ferro MolibdenKimyasal açıdan genellikle demire benzer davranışlar gösterir. Demire benzer bir şekilde yüksek sıcaklıklarda havayla yada oksijenle yanar. Soğukken suyu yavaşça, ısıtıldığında ise hızla ayrıştırır. Manganezin en önemli kullanım alanı, çoğunlukla ürün olarak ferro manganez ve silis manganezli demirin kullanıldığı demir çelik üretimidir.

Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
1665-1715 °C FeMo 9 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyut
%Mo min %C %Si %P %S %Cu 10-50 mm
10-100 mm
60,65,70 0,1 max 1,5 max 0,05 max 0,01 max 0,5 max

Nobel Alyaj
Ferro Niobyum

Ferro NiobyumFerroniobium, yüksek mukavemetli düşük alaşımlı çeliğin niobyum alaşımı için ana kaynaktır. Çelik ile alaşımlama için ferroniobyum dökümden önce erimiş çeliğe eklenir. Ferro Niobium, alaşımın mukavemetini ve dayaniklılığını etkili bir şekilde ikiye katlayabildiği için ve alaşımın ağırlığını azaltabildiğinden, arzu edilen bir bileşiktir.

Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
1530-1580 °C FeNb 8,57 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%Nb %C %Si %P %Al 10-50 mm
63-70 0,2 max 2,5 max 0,2 max 2,5 max

Ferro Alyaj
Ferro Manganez H-C

Ferro Manganez H-CKimyasal açıdan genellikle demire benzer davranışlar gösterir. Metal halindeki mangan, açık havada yükseltgenir, nemli ortamda paslanır. Demire benzer bir şekilde yüksek sicaklıklarda havayla yada oksijenle yanar. FerroMangan genellikle çelik üretiminde kullanılır. Başlıca kullanım amacı, çeliğin sertleştirilmesi, MnS bileşiği oluşturarak sülfür giderme ve aynı zamanda deoksidan olmasıdır. FerroMangan ayrıca gri dökme demirlerde mukavemet özelliklerini sağlayan elementlerden biridir.


Nobel Alyaj
Ferro Titanyum

Ferro TitanyumFerro Titanyum, Kükürt, Karbon, Oksijen ve Azot ile son derece reaktif olduğu için Çelik Üretiminde Temizlik Maddesi olarak kullanılır. Ayrıca deoksidasyon, kükürt giderme ve denitrifikasyon için kullanılır.

Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
1070-1335 °C FeTi 5,4 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%Ti %Al %C %S %V 10-50 mm
10-100 mm
30-40
60-73
0,5 max
4,5 max
8 max
0,1 max
0,5 max
0,05 max 3 max

Nobel Alyaj
Ferro Boron

Ferro BoronFerro Boron tipik olarak çelik içerisine eklenerek, sağlam bir form ve yüksek mukavemet sağlamak için kullanılmaktadır. Ferro Boron en yararlı “kıymetli ferro alyajlardan” biri olarak adlandırılmaktadır.

Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
1500 °C FeB 3,3 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%B %Al %Si %C %S 10-50 mm
16 min 0,5 max 2 max 0,5 max 0,01 max

Nobel Alyaj
Ferro Wolfram(Tungsten)

Ferro Wolfram(Tungsten)Demiri tungstenle birleştirerek, kırılganlığa yönelik eğilimler aşılır. Ferro Tungsten genellikle popüler süper alaşımların önemli bir bileşenidir.

Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
1650 – 2100 °C FeW 5,4 gr/cm3
Kimyasal Analiz     Tane Boyutu
%W %Si %P %C %S % Mn %Cu 10-50 mm
70 min
75 min
0,5 max 0,06 max 0,2 max 0,1 max 0,25 max 0,15 max

Temel Esas Metal
Kalay (Çubuk)

Kalay (Çubuk)


Kalay kolayca dövülüp biçim verilebilen, yumuşak, sünek, gümüşümsü beyaz renkte metalik bir elementtir.Kalay başlıca kasiterit ve stanin cevherlerinde bulunur. Kasiteritin karbon ile birlikte bir fırında kavrulmasıyla elde edilir.

Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
232 °C Sn 7,3 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%Sn %Pb KÜLÇE / ÇUBUK
99,96 min
99,97 min
0,001-0,003
0,005-0,01

Temel Esas Metal
Kalay (Anot)

Kalay (Anot)


Kalay kolayca dövülüp biçim verilebilen, yumuşak, sünek, gümüşümsü beyaz renkte metalik bir elementtir. Kalay başlıca kasiterit ve stanin cevherlerinde bulunur. Kasiteritin karbon ile birlikte bir fırında kavrulmasıyla elde edilir.

Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
232 °C Sn 7,3 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%Sn %Pb KÜLÇE / ÇUBUK
99,96 min
99,97 min
0,001-0,003
0,005-0,01

Temel Esas Metal
Kalay (Külçe)

Kalay (Külçe)


Kalay kolayca dövülüp biçim verilebilen, yumuşak, sünek, gümüşümsü beyaz renkte metalik bir elementtir.Kalay başlıca kasiterit ve stanin cevherlerinde bulunur. Kasiteritin karbon ile birlikte bir fırında kavrulmasıyla elde edilir.

Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
232 °C Sn 7,3 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%Sn %Pb KÜLÇE / ÇUBUK
99,96 min
99,97 min
0,001-0,003
0,005-0,01

Temel Esas Metal
Nikel 10×10

Nikel 10×10


Oldukça sert ama kırılgan bir yapıya sahip parlak gümüş renkli bir metal olan nikel tarih boyunca insanoğlunun hayatında önemli bir yer tutmuştur. Nikel paslanmaz çelik, mıknatıs, bozuk para ve özel alaşımlar gibi birçok endüstriyel ve son kullanıcı ürünlerinde kullanılmaktadır.

Ergime Noktasi Simgesi Yogunluk
1455 °C Ni 8,89 gr/cm3
KIMYASAL ANALIZ TANE BOYUTU
%Ni %Co %Fe 2,5×2,5 cm
5×5 cm
10×10 cm
100×100 mm (uncut)
99,97 min 0,0001 min 0,005 max

Temel Esas Metal
Nikel 2.5×2.5

Nikel 2.5×2.5Oldukça sert ama kırılgan bir yapıya sahip parlak gümüş renkli bir metal olan nikel tarih boyunca insanoğlunun hayatında önemli bir yer tutmuştur. Nikel paslanmaz çelik, mıknatıs, bozuk para ve özel alaşımlar gibi birçok endüstriyel ve son kullanıcı ürünlerinde kullanılmaktadır.

Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
1455 °C Ni 8,89 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%Ni %Co %Fe 2,5×2,5 cm
5×5 cm
10×10 cm
100×100 mm (uncut)
99,97 min 0,0001 min 0,005 max

Temel Esas Metal
Nikel 5x5

Nikel 5x5Oldukça sert ama kırılgan bir yapıya sahip parlak gümüş renkli bir metal olan nikel tarih boyunca insanoğlunun hayatında önemli bir yer tutmuştur. Nikel paslanmaz çelik, mıknatıs, bozuk para ve özel alaşımlar gibi birçok endüstriyel ve son kullanıcı ürünlerinde kullanılmaktadır.

Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
1455 °C Ni 8,89 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%Ni %Co %Fe 2,5×2,5 cm
5×5 cm
10×10 cm
100×100 mm (uncut)
99,97 min 0,0001 min 0,005 max

Temel Esas Metal
Nikel Anot (10×60)

Nikel Anot (10×60)Oldukça sert ama kırılgan bir yapıya sahip parlak gümüş renkli bir metal olan nikel tarih boyunca insanoğlunun hayatında önemli bir yer tutmuştur. Nikel paslanmaz çelik, mıknatıs, bozuk para ve özel alaşımlar gibi birçok endüstriyel ve son kullanıcı ürünlerinde ve cama yeşil renk vermek amacıyla kullanılmaktadır.

Ergime Noktası Saflık Simgesi Yoğunluk
1455 °C 99(%) Ni 8,89 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%Ni 2,5×2,5 cm
5×5 cm
10×10 cm
99,99 min

Temel Esas Metal
Nikel Anot (20×60)

Nikel Anot (20×60)Oldukça sert ama kırılgan bir yapıya sahip parlak gümüş renkli bir metal olan nikel tarih boyunca insanoğlunun hayatında önemli bir yer tutmuştur. Nikel paslanmaz çelik, mıknatıs, bozuk para ve özel alaşımlar gibi birçok endüstriyel ve son kullanıcı ürünlerinde ve cama yeşil renk vermek amacıyla kullanılmaktadır.

Ergime Noktası Simgesı Yoğunluk
1455 °C Ni 8,89 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%Ni %Co %Fe 2,5×2,5 cm
5×5 cm
10×10 cm
100×100 mm (uncut)
99,97 min 0,0001 min 0,005 max

İkincil Ara Metal
Antimuan

Antimuan


Antimuan, günümüzde stratejik önemi olan bir metaldir. Metalurjik olarak demir dışı metaller grubunda yer almaktadır. Kalay ve kursun gibi metaller, antimuan ilave edilerek büyük ölçüde sertleştirilebilirler. Isı ve elektrik geçirgenliğinin az oluşu, alaşımlarda kullanılarak sertleştirici ve korozyonu önlemesi gibi bazı özellikleri nedeniyle bir çok sanayinin ham maddesi olarak kullanılmaktadır.


Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
630°C Sb 6,68 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%Sb %As %Se KÜLÇE
99,65 min 0,15 max 0,005 max
Master Metal
Nikel Magnezyum

Nikel MagnezyumNikel Magnezyum Alaşımı, Demir ve Nadir Toprak Metalli magnezyum içeren bir nikel alaşımıdır. Sfero dökümlerde küreselleştirici olarak kullanılır. Seryum gibi nadir toprak metallerinin varlığı, Ti, Bi, Sb ve Pb dahil olmak üzere safsızlıkların varlığından kaynaklanan zararlı etkiyi ortadan kaldırır. Dahası, Ce (MM) varlığı magnezyumun küreselleşme etkisini iyileştirir ve magnezyumun etki süresini uzatır.

Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
1290 – 1320°C NiMg 7,9 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%Ni %Mg %Ce %C 50-150 mm
80-85 14-18 0,5-1,5 2,5 max

Master Metal
Bakır Fosfor

Bakır FosforBakır fosfor, fosfor ile oksijeni giderilmiş bakıra verilen genel bir terimdir. Bu, en yaygın olarak kullanılan oksijeni giderilmiş bakırdır. Bakır ve bakır alaşımlı ürünlerin deoksidasyonunda kullanılyr. Ayrıca Bakır Fosforun en önemli faydalaryndan biri de bakır alaşımlı ürünlerin akışkanlığını arttırmasıdır.

Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
1021 °C CuP 8-8,5 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
% Cu+P %Ce KÜLÇE
99,97 min 15 min

Kaplama Kimyasalları
Nikel Sülfat

Nikel SülfatNikel sülfat NiSO4 formülüne sahip bir metal bileşiğidir. Nikel sülfat hidratsız formu oda sıcaklığında sarımsı bir renge sahipken hekzahidrat ve heptahidrat hali mavi bir renge sahiptir bakır sülfat rengini andırır. Suda çok iyi çözünür. Günlük hayatta bozuk para, anahtar, anahtarlık, kalem, dolmakalem, çakmak, çanta sapları, şemsiye, bigudi, saç tokası, gözlük çerçevesi, ruj kabı, pudralık, toplu iğne, çengelli iğne, dikiş iğnesi, makas, çivi, çekiç, tornavida vb.. kullanılır.


Erime Noktasi Simgesi Yogunluk
53 °C NiSO4 3,55 gr/cm³
KIMYASAL ANALIZ
Ni % Cl ppm Mg ppm Na ppm Ca ppm Co ppm Fe ppm As ppm
22,3 3 1 5 1 2 1 1
Kaplama Kimyasalları
Nikel Klorür

Nikel KlorürNikel sülfat NiSO4 formülüne sahip bir metal bileşiğidir. Nikel sülfat hidratsız formu oda sıcaklığında sarımsı bir renge sahipken hekzahidrat ve heptahidrat hali mavi bir renge sahiptir bakır sülfat rengini andırır. Suda çok iyi çözünür. Günlük hayatta bozuk para, anahtar, anahtarlık, kalem, dolmakalem, çakmak, çanta sapları, şemsiye, bigudi, saç tokası, gözlük çerçevesi, ruj kabı, pudralık, toplu iğne, çengelli iğne, dikiş iğnesi, makas, çivi, çekiç, tornavida vb.. kullanılır.


Erime Noktasi Simgesi Yogunluk
1.001 °C NiCl² 3,55 g/cm³
KIMYASAL ANALIZ
Ni % As % max Cd % max Co % max Cu % max Fe % max Pb % max Zn % max
24 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Diğerleri
Grafit Tozu (Yağlı)

Grafit Tozu (Yağlı)Grafit tek başına veya diğer bazı malzemelerle karıştırılıp, şekillendirilerek, çok geniş alanlarda kullanılmaktadır. Yağlayıcı olarak, elektrik sanayiinde, dökümcülükte, boyacılıkta, elektronik malzeme yapımında, izole tesislerinde, motorlarda, kurşun kalem yapımında ve daha birçok alanda grafitten yararlanır.


Ergime Noktasi Simgesi Yogunluk
1650 – 2100 °C C 5,4 gr/cm3
KIMYASAL ANALIZ TANE BOYUTU
%C %S %Ash 150 mesh
80-85 0,05 max 10-12
İkincil Ara Metal
Kobalt

KobaltKobalt, tabiatta minerali az bulunan bir elementtir. Saf halde elde edilmesi, diğer elementlerden ayrılmasının zorluğundan dolayı hayli güç olup, bir çok işlem gerektirir. Kobalt, süper alaşımlar, korozyona dayanıklı alaşım, yüksek hızlı takım çelikleri ve mıknatıslar gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.


Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
1495 °C Co 8,9 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%Co %Ni %Fe %Cu %Si %Al PUL
99,94 50 ppm 12 ppm 9 ppm 2 ppm 3 ppm
Diğerleri
Karbon Verici (Pik Çelik)

Karbon Verici (Pik Çelik)Demir ve alaşımların işlenmesinde kullanılır. Çelik yapımında Nükleer tepkimelerin kontrolünde, Lastiklerin renklendirilmesinde, plastik sanayinde, Boya pigmentlerinin eldesinde, sıvı yağların dehidrasyonunda kullanılmaktadır.


Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk Tane Boyutu
1.530 FeC 7,86 g/cm3 1-5 mm
0,5-4mm
Kimyasal Analiz
%C %Kül %S %Nem %N %H %O %Ash %Vol.
99,15
99,1-99,6
96
0,5 0,02
0,8-0,95
1 max
0,02
0,1
0,05-0,2
0,2-0,5 max
0,01
1 max
0,02
0,06
0,08
0,1 0,3-0,45
0,25-0,45
0,2-0,25
0,2-0,5
Diğerleri
Karbon Verici (Sfero)

Karbon Verici (Sfero)


Demir ve alaşımların işlenmesinde kullanılır. Çelik yapımında Nükleer tepkimelerin kontrolünde, Lastiklerin renklendirilmesinde, plastik sanayinde, Boya pigmentlerinin eldesinde, sıvı yağların dehidrasyonunda kullanılmaktadır.


Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk Tane Boyutu
1.530 FeC 7,86 g/cm3 1-5 mm
0,5-4mm
Kimyasal Analiz
%C %Kül %S %Nem %N %H %O %Ash %Vol.
99,15
99,1-99,6
96
0,5 0,02
0,8-0,95
1 max
0,02
0,1
0,05-0,2
0,2-0,5 max
0,01
1 max
0,02
0,06
0,08
0,1 0,3-0,45
0,25-0,45
0,2-0,25
0,2-0,5
Diğerleri
Kromit Kumu

Kromit KumuSiyah renkli, köşeli bir kum olan kromit kumu(FeCr2O4) ısıya oldukça dayanıklıdır ve kimyasal olarak reaktif değildir ve iyi bir termal stabiliteye ve mükemmel soğutma özelliklerine sahiptir. Döküm sektöründe kalıp ve maça uygulamalarinda kullanılır. Pillerde, boya sektöründe, renk verici pigmentlerde, petrol, seramik ve cam sanayinde Kromit’in geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır.


Ergime Noktası Simgesi Yoğunluk
1800-1900 °C FeCr2O4 4,5 gr/cm3
Kimyasal Analiz Tane Boyutu
%Cr2O3 %SiO2 %FeO %CaO %Al2O3 %MgO AFS 50-55
AFS 45-50
46,3 0,9 26,63 0,18 15,21 9,88
Diğerleri
Perlit

PerlitPerlit, inci benzerliği taşıması dolayısıyla aynı anlama gelen perla kelimesinden türemiştir. İnşaat, tarım ve sanayi sektöründe kullanılan perlit, birçok amaca hizmet etmektedir. Perlit, az hacimdeki düşük yoğunlugu, fiziksel esnekliği, kimyasal sabitliği, düşük ses geçirgenliği, ateşe karşı dayanıklılığı ile önem arz etmektedir.


KIMYASAL ANALIZ
Ergime Noktasi Simgesi Yogunluk %SiO2 %Al2O3 %K2O %Na2O Tane Boyutu
1260 °C Yok gr/cm3 68-75 11-16 3-5 2-5 0,6-1,2 mm
0,8-2,30 mm
Diğerleri
Silisyum Karbür

Silisyum KarbürSic, yalnızca elmas, kübik bor nitrür ve bor karbür ile aşılan olağanüstü sertliğe sahip seramik bir malzemedir. Malzeme aşınmaya karşı dirençli ve tüm alkalilere ve asitlere kimyasal olarak inert ve aynı zamanda yüksek ısıya dayanıklıdır. Bu özellikler Silisyum Karbür’ü aşırı çalışma koşullarında kullanılmak üzere üstün bir aşındırıcı ve seramik malzeme yapar. Komponentler kimyasal tesislerde, değirmenlerde, genişletici veya daraltıcılarda veya nozullarda kullanılmaktadır


KIMYASAL ANALIZ
Ergime Noktasi Simgesi Yogunluk %SiO2 %Al2O3 %K2O %Na2O Tane Boyutu
1260 °C Yok gr/cm3 68-75 11-16 3-5 2-5 0,6-1,2 mm
0,8-2,30 mm
https://acarermetal.com.tr/products.html